Rębnia zupełna pasowa Ib
 
Autor strony: L. Bolibok
 
Zastosowanie     Przydatność do naturalnego odnowienia sosny     Schemat rębni Ib w Zasadach Hodowli Lasu    
 
 
 
Kolejne pasy zrębowe na siedlisku BMw
 
Formą rębni zupełnej polecaną do szerszego stosowania jest rębnia zupełna pasowa o szerokości zrębu 30-60 m lub maksymalnej powierzchni do 4 ha.
 
Schemat rębni zupełnej pasowej Ib
 
««
Zastosowanie
 
Rębnia zupełna jest skuteczną metodą odnawiania drzewostanów z dominacją sosny
 
Najczęściej jest ona zalecana i stosowana do odnawiania drzewostanów sosnowych na siedliskach Bs, Bśw, Bw, BMśw i BMśw. Jak podaje prof. Jaworski, rębnia ta może mieć również zastosowanie w drzewostanach świerkowych nie narażonych na wiatr.

Prof. Bernadzki zwraca uwagę na możliwości stosowania tej rębni na siedlisku olsu oraz na fakt, że na siedliskach, w których istnieje ryzyko podtopienia należy stosować raczej niższe (z dopuszczalnego zakresu) szerokości zrębów.

 
 
Wykorzystanie osłony bocznej drzewostanu do wprowadzenia na zrąb gatunku wrażliwego (buka)
 
««
Przydatność do naturalnego odnowienia sosny
 
Obsiew boczny sosny na zrębie jest skuteczny na odległość do 50-60 m od ściany drzewostanu
 
Rębnie zupełne kojarzone są przede wszystkim z odnowieniem sztucznym, jednak w przypadku drzewostanów sosnowych warto uwzględnić możliwość wykorzystania obsiewu bocznego.

Nie wszystkie siedliska odpowiednie dla hodowli sosny stwarzają optymalne warunki do odnowienia naturalnego tego gatunku. Doc. Puchalski zauważa, że bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym udatność naturalnych odnowień sosnowych jest konkurencyjna roślinność (np. trawy), z tego względu siedliska łatwo zachwaszczające się nie nadają się do odnowień naturalnych. Również słabe, suche piaszczyste gleby nie zapewniają odpowiednich warunków do kiełkowania i rozwoju nalotów. Najodpowiedniejsze są gleby ze słabą pokrywą wrzosu, borówki lub mchów.

Innym ważnym czynnikiem jest odpowiednie przygotowanie gleby, którego głównym celem powinno być ograniczenie rozwoju roślinności konkurencyjnej oraz odsłonięcie na jak największej powierzchni gleby mineralnej.

Zasięg efektywnego obsiewu bocznego prof. Jaworski ocenia na 30 - 40 metrów, w sytuacji gdy obsiew następuje tylko z jednej (zachodniej) strony. Jeżeli odnawiana powierzchnia znajduje się na wrębie i drzewa produkujące nasiona rosną również po drugiej (wschodniej) stronie zrębu to można przyjąć, że efektywny obsiew obejmie pas szerokości do 60 m (do 40 m z zachodu i do 20 m ze wschodu).

Na udany obsiew sosny można liczyć w latach obfitego i średniego urodzaju nasion.

 
Schemat rębni Ib w Zasadach Hodowli Lasu
 
Wskaż poniższy symbol prezentacji, aby zobaczyć powiększoną, barwną i opatrzoną komentarzami wersję schematu tej rębni, włączonego do ostatniego wydania Zasad Hodowli Lasu.
 
Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003
««