Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia zupełna pasowa Ib
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Kolejne pasy zrębowe na siedlisku BMw (J.Z.)
 
Sadzenie wykonano na rabatowałkach. Choć nie jest to regułą, cały najmłodszy pas ogrodzono przed zwierzyną.
 
Id=10654


1.Pas zrębowy o szerokości ok. 40 m (ogrodzony)
 
Rozdział:
Zastosowanie
 
Rębnia zupełna jest skuteczną metodą odnawiania drzewostanów z dominacją sosny (W.G.)
 
Id=10464
 
Wykorzystanie osłony bocznej drzewostanu do wprowadzenia na zrąb gatunku wrażliwego (buka) (J.Z.)
 
Rębnia Ib na siedlisku LMśw. W tym przypadku nie wykorzystano gniazd do stworzenia osłony bocznym gatunkom liściastym (łącznie >50%), ale zastosowano zrąb na kierunku wschód-zachód, z zachowaniem czasowej osłony ze strony fragmentów starodrzewu i kęp młodego modrzewia.
 
Id=10709


1.Południowy skraj zrębu

2.Pas buka pod boczną osłoną drzewostanu

3.Uprawa dębowa
 
Rozdział:
Przydatność do naturalnego odnowienia sosny
 
Obsiew boczny sosny na zrębie jest skuteczny na odległość do 50-60 m od ściany drzewostanu (J.Z.)
 
Id=10808


1.Samosiew sosny