Rębnia zupełna jest skuteczną metodą odnawiania drzewostanów z dominacją sosny

Autor obrazu: W. Gil