Obsiew boczny sosny na zrębie jest skuteczny na odległość do 50-60 m od ściany drzewostanu

Autor obrazu: J. Zajączkowski