1/12.   Rębnia zupełna pasowa Ib

Autor obrazu: B. Brzeziecki