2/12.   Sprawdzenie ściany ochronnej

Autor obrazu: B. Brzeziecki