3/12.   Sprawdzenie obecności obiektów o dużej wartości przyrodniczej

Autor obrazu: B. Brzeziecki