12/12.   Cięcie zupełne na ostatnim pasie

Autor obrazu: B. Brzeziecki