1/5.   Drzewostan sosnowy do odnowienia sztucznego

Autor obrazu: M. Orzechowski