2/5.   Wycięcie pasa zrębowego o szer 40-60m

Autor obrazu: M. Orzechowski