Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan sosnowy do odnowienia sztucznego (M.O.)
 
Działka zrębowa o szerokości 40-60 m i nieregularnym przebiegu granicy. Kępa wartościowego odnowienia naturalnego świerka powinna pozostać na przyszłym zrębie.
 
Id=11201
 
02: Wycięcie pasa zrębowego o szer 40-60m (M.O.)
 
Pozostawia się kępy starodrzewu oraz kępy z fragmentami drzewostanu o zbyt młodym wieku.
 
Id=11202
 
03: Odnowienie powierzchni zrębowej (M.O.)
 
Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię zrębową wprowadza się gatunek światłożądny - sosnę. Skład gatunkowy wzbogaca się o gatunki bardziej wymagające z wykorzystaniem mikrozróżnicowania siedliskowego.
 
Id=11203
 
04: Wycięcie kolejnego pasa zrębowego (M.O.)
 
Po uzyskaniu zadowalającego odnowienia na pierwszej powierzchni zrębowej, w zgodzie z przyjętym nawrotem cięć wykonuje się cięcie zupełne na kolejnej działce zrębowej o szerokości 40-60 m.
 
Id=11204
 
05: Odnowienie następnej powierzchni zrębowej (M.O.)
 
Powierzchnia zrębu, zredukowana o pozostawione kępy odnowień i starodrzewu, zostaje odnowiona zgodnie ze składem gospodarczego typu drzewostanu i z wykorzystaniem mikrozróżnicowania siedliskowego.
 
Id=11205