4/5.   Wycięcie kolejnego pasa zrębowego

Autor obrazu: M. Orzechowski