Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia zupełna pasowa Ib
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
  • "Dąb z siewu alternatywą na lata dobrego urodzaju" Ankudo L., Przegl. Leśn. 2, 2006.
  • "Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.
  • "Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.
  • "Wpływ odległości drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.
  • "Wpływ odległości od ściany drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów