Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan świerkowy do odnowienia sztucznego lub samosiewnego (M.O.)
 
W rębni tej można wykorzystać samosiew boczny, ale tylko pod warunkiem zadowalającej jakości technicznej drzewostanu świerkowego i braku udokumentowanych informacji o jego niewłaściwym pochodzeniu.
 
Id=11301
 
02: Założenie piewszej smugi (M.O.)
 
Wycina się smugę o szerokości 15-30 m i nieregularnym przebiegu granic. Na powierzchni zrębowej należy pozostawić kępy starodrzewu. Równocześnie ogranicza się występowanie gatunków lekkonasiennych na następnej smudze, aby w pełni wykorzystać obsiew boczny świerka.
 
Id=11302
 
03: Odnowienie smugi (M.O.)
 
Sztuczne uzupełnienia na powierzchni po obsiewie bocznym.
 
Id=11303
 
04: Wycięcie następnej smugi (M.O.)
 
Po uzyskaniu zadowalającego odnowienia na pierwszej smudze, w zgodzie z przyjętym nawrotem cięć przeprowadza się cięcie zupełne na kolejnej smudze. Pozostawiając kolejne kępy starodrzewu uzyskuje się uzupełniające źródła obsiewu.
 
Id=11304
 
05: Odnowienie kolejnej smugi (M.O.)
 
Sztuczne uzupełnienia na powierzchniach po obsiewie bocznym.
 
Id=11305