4/5.   Wycięcie następnej smugi

Autor obrazu: M. Orzechowski