Udany samosiew boczny olszy czarnej na zrębie

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Samosiew olszy na zrębie jest dość trudno uzyskać i wyprowadzić ze względu na niekorzystne warunki siedliskowe (podtopienia, chwasty). Dlatego w najbardziej wartościowych drzewostanach olszowych zaleca się raczej uzyskanie samosiewu za pomocą mocnego cięcia obsiewnego i uprzątnięcia reszty drzewostanu po 2-3 latach.