Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic
 
 
01: Rębnia zupełna smugowa Ic (B.B.)
 
Id=15201
 
02: Drzewostany odnawiane rębnią Ic (B.B.)
 
W rębni zupełnej smugowej odnawiamy drzewostany, dla których użycie szerszego pasa zrębowego mógłoby spowodować pogorszenie mikroklimatu (np. wysuszanie) lub skuteczności obsiewu bocznego (np. wskutek zachwaszczenia), albo też zwiększenie ryzyka podtopienia powierzchni po usunięciu drzewostanu. W praktyce dość często wykorzystuje się tą rębnię do odnowienia drzewostanów świerkowych.
 
Id=15202


1.Gleba podatna na podtopienie lub zachwaszczenie
 
03: Określenie kierunku cięć (B.B.)
 
Kierunek posuwania się z kolejnymi pasami zrębowymi powinien zapewniać osłonę wysokopiennego brzegu zrębu przed uporczywym działaniem wiatrów. Dla większości obszarów nizinnych i wyżynnych oznacza to zakładanie zrębów od kierunku wschodniego lub północno-wschodniego. Ze względu na skrajnie niekorzystne warunki mikroklimatyczne nie należy zakładać zrębów od strony południowej.
 
Id=15203


1.Ściana ochronna drzewostanu

2.Kierunek cięć
 
04: Wycięcie i obsiew pierwszej smugi (B.B.)
 
Użycie wąskich smug zamiast pasów ułatwia wykorzystanie samosiewu, natomiast związany z tym wolniejszy postęp cięć zmusza do zakładania wrębu (lub - rzadko - dwóch wrębów) w powierzchniowo większych drzewostanach.
 
Id=15204


1.Wycięcie wąskich smug

2.Odstęp wrębów - co najmniej dwukrotność ich szerokości

3.Zaleca się wykorzystanie obsiewu bocznego
 
05: Uzupełnienia na pierwszej smudze (B.B.)
 
Ponieważ do obsiewu w tej rębni można wykorzystać w praktyce tylko 1-2 lata, niekoniecznie trafiając w obfity rok nasienny, należy przewidzieć uzupełnienia gatunkami domieszkowymi. Zależnie od cech użytych gatunków, ich sadzonki można wprowadzać jednostkowo (po kilka sztuk) lub w większych płatach - w miejscach o słabym pokrywaniu nalotami.
 
Id=15205


1.Naloty uzupełnione domieszkami z sadzenia
 
06: Wycięcie i obsiew drugiej smugi (B.B.)
 
W zależności od skuteczności obsiewu i uzupełnień, nawrót cięć w rębni zupełnej smugowej wynosi 5 lub więcej lat. Po ocenie definitywnej można odczekać 1-2 lata na odpowiedni urodzaj nasion gatunku głównego.
 
Id=15206


1.Obsiew kolejnej smugi w roku nasiennym

2.Uprawa w wieku ok. 5-6 lat
 
07: Uzupełnienia na drugiej smudze (B.B.)
 
Id=15207


1.Uzupełnienia grupami lub kępami gatunków domieszkowych
 
08: Pielęgnacja upraw i młodników (B.B.)
 
Odnowienia samosiewne zwykle pojawiają się w dużym zagęszczeniu. Wymagają wczesnego i częstego pielęgnowania w celu uniknięcia ich nadmiernej smukłości oraz ograniczenia konkurencji ze strony gatunków lekkonasiennych.
 
Id=15208


1.Pielęgnacja w ok. 10 -letnim przegęszczonym młodniku
 
09: Wycięcie i obsiew trzeciej smugi (B.B.)
 
Id=15209


1.Wycięcie i obsiew kolejnych smug
 
10: Uzupełnienia na trzeciej smudze i pielęgnacja młodników (B.B.)
 
Id=15210


1.Uzupełnienia gatunkami domieszkowymi

2.Pielęgnacja młodników
 
11: Wycięcie i odnowienie ostatniej smugi (B.B.)
 
Ściana ochronna w drzewostanach z przewagą świerka nie musi być zbyt zwarta, aby wnikający wiatr mógł wytracać w niej swoją energię, a wychodzące spod koron prądy powietrza łagodziły turbulencje powstające wokół ostro sterczących wierzchołków.
 
Id=15211


1.Ściana ochronna odnawiana jako ostatnia w ostępie