Powierzchnie poklęskowe charakteryzują się ekstremalnymi warunkami wykonywania wszelkich czynności gospodarczych

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Ze względu na uciążliwość poruszania się i ryzyko wypadków zaleca się pozostawianie najtrudniejszych fragmentów do naturalnej sukcesji oraz szerokie wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do wyróbki i zrywki drewna.