Usunięcie negatywnego drzewostanu olszowego za pomocą rębni Ia

Autor obrazu: W. Gil

Przesuszone siedlisko nie rodzi ryzyka wtórnego zabagnienia. Krótkowieczność olszy i jej skłonność do nagłego zamierania w starszym wieku uzasadnia jednorazowe cięcie. Do odnowienia tej powierzchni można wykorzystać przedplon modrzewia lub brzozy.