Na powierzchniach poklęskowych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać odnowienia naturalne

Autor obrazu: L. Bolibok

Naturalne odnowienie sosny na pożarzysku na siedlisku Bs. W skrajnych warunkach siedliskowych sosna praktycznie nie doświadcza konkurencji ze strony chwastów czy innych gatunków drzew.