Ochrona odnowień przy zrywce
 
Autor strony: B. Porter
 
 
 
Pozostawienie drzew brzeżnych na zakrętach dróg wywozowych chroni wcześniej założone uprawy
 
Odnowienia podczas prowadzenia prac zrywkowych można minimalizować przez:
  • zaprojektowanie i wykonanie sieci szlaków zrywkowych,
  • dobór technologii prac oraz środków zrywkowych spełniających wymogi wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej,
  • dobór terminu prowadzenia prac pozyskaniowo-zrywkowych.

Sieć szlaków zrywkowych skanalizuje ruch środków zrywkowych do szlaku, przez co ograniczone zostaną szkody w odnowieniach na powierzchni cięć między szlakami.

 
 
Użycie koni do zrywki ogranicza szkody w odnowieniach naturalnych oraz uszkodzenia gleby
 
W drzewostanach zagospodarowanych rębniami złożonymi należy pozyskiwać drewno metodą sortymentową (wyrób klas jakościowo-wymiarowych w miejscu ścinki „przy pniu"), najlepiej w postaci kłód i wyrzynków, umożliwi to zastosowanie do zrywki nasiębiernych środków zrywkowych poruszających się po wyznaczonych szlakach.

W przypadku zrywki drewna dłużycowego należy dobierać dla każdego ścinanego drzewa indywidualny kierunek obalania - najlepiej pod kątem 45-60 stopni w stosunku do szlaku i projektowanego kierunku zrywki, następnie zrywać ją do szlaku na urządzeniu pomocniczym umożliwiającym zrywkę półpodwieszoną.

Prace pozyskaniowo-zrywkowe należy prowadzić zimą, przy pokrywie śnieżnej, która zabezpiecza zarówno młode pokolenie drzewostanu, jak i środowisko glebowe przed uszkodzeniami.

««