Użycie koni do zrywki ogranicza szkody w odnowieniach naturalnych oraz uszkodzenia gleby

Autor obrazu: B. Porter

Jeszcze korzystniejsze z tego punktu widzenia byłoby wyrabianie drewna krótkiego przy pniu lub stosowanie zrywki półpodwieszonej z wykorzystaniem dwukółki.