Organizacja prac w rębniach
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
 
 
Ta część poradnika zawiera zestaw stron dotyczących planowania i realizacji różnych czynności związanych z cięciami rębnymi:
  • Aspekty urządzeniowe rębni (zachowanie ładu przestrzennego i czasowego).
  • Zasady organizacji zrywki zapewniające ochronę odnowień oraz minimalizację kosztów.
  • Ochrona starego drzewostanu i odnowień powstających w ramach cięć rębnych przed szkodnikami.
  • Wybór i przygotowanie kęp starodrzewu do pozostawienia.
  • Zagospodarowanie brzegu lasu.

 
Dalsze informacje na wybrany temat można uzyskać po wskazaniu jednego z poniższych klawiszy.

««