Komentarze do rębni
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
 
 
W tej części poradnika przedstawiono poglądy różnych autorów na temat tych zagadnień dotyczących rębni, które nie zostały szerzej rozwinięte w tekście Zasad Hodowli Lasu.

Czytelnik znajdzie tu m. in. dodatkowe wyjaśnienia na następujące tematy.

  • Planowanie i wykonanie prac towarzyszących cięciom rębnym
  • Wpływ rębni na różne elementy środowiska leśnego.
  • Zasady naturalnego odnawiania wybranych gatunków drzew.
  • Przykłady modyfikacji różnych form rębni.
  • Wykorzystanie cięć rębnych do przebudowy drzewostanów.
««