Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Modyfikacje rębni
 
Rozdział:
Przykłady modyfikacji przedstawione na ilustracjach
 
Modyfikacja rębni IIIa z pozostawieniem osłony górnej nad podsadzeniami w otoczeniu gniazd (J.Z.)
 
Udział buka na założonych 20 lat temu, wyraźnie przetrzymanych gniazdach okazał się zbyt mały na siedlisku LMśw. Na zrębie założonym 4 lata temu posadzono m. in. buka, pozostawiając mu czasową osłonę górną. Do złagodzenia niekorzystnych zjawisk konkurencyjnych na brzegach gniazd można było użyć gatunki kontaktowe (np. jawor lub lipę).
 
Id=10854


1.Nadmiernie wyrośnięte gniazdo bukowe

2.Dosadzenie buka na zrębie zwiększające jego udział

3.Pozostawienie czasowej osłony górnej na części zrębu
 
Strona: Wpływ rębni na środowisko leśne
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Usuwanie drzew w cięciach rębnych wywiera wpływ na różne elementy środowiska leśnego (J.Z.)
 
Buki uszkodzone podczas cięć odsłaniających.
 
Id=10678


1.Uszkodzenia spowodowane podczas obalania pni
 
Strona: Przebudowa drzewostanów
 
Rozdział:
Drzewostany kwalifikujące się do przebudowy
 
Obumieranie kęp kilkunastoletniego jesionu stwarza problem z odnowieniem powierzchni na siedlisku OlJ  (J.Z.)
 
Id=10803


1.Obumierający jesion

2.Postępujące zachwaszczenie
 
Rozdział:
Procesy odnowienia a przebudowa drzewostanów
 
Wykorzystanie starszych podrostów jodłowych w przebudowie drzewostanu sosnowego na siedlisku Lśw (J.Z.)
 
Jodła została wprowadzona do drzewostanu sosnowego w miejscach przerzedzeń po śniegołomie ok. 45 lat temu. Obecnie, podczas przebudowy drzewostanu, osłonięto zwarte grupy podrostów jodłowych, przerzedzono drzewostan, usunięto podszyt grabowo-leszczynowy i przygotowano glebę pod sztuczne odnowienie jodły i buka.
 
Id=10844
 
Strona: Naturalne odnawianie wybranych gatunków
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Gęste naloty zachowują naturalną pulę genową i stwarzają duże możliwości selekcji (L.B.)
 
Naloty sosny na glebie przygotowanej pod obsiew boczny. Zagęszczenie drzewek lokalnie może nawet 50 razy przekraczać wartość wynikającą z przewidzianej więźby sadzenia. Stałym składnikiem naturalnego obsiewu na zrębie jest także brzoza, którą należy zwalczać już w wieku kilku lat.
 
Id=10510


1.Siewka brzozy
 
Rozdział:
Zalety naturalnego odnowienia lasu
 
Odnowienie naturalne zapewnia utrwalenie miejscowych ekotypów, dobrze dostosowanych do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych (L.B.)
 
Podrost sosnowy w rezerwacie 'Sieraków'. Dęby, karłowate z powodu skrajnie niekorzystnych warunków wzrostu, zostały rozsiane przez sójki.
 
Id=10783
 
Sosna wyhodowana w półcieniu cechuje się wysoką jakością drewna (J.Z.)
 
Ok. 40-letnia sosna w wielogeneracyjnym drzewostanie sosnowych w rezerwacie 'Kaliszki' w Puszczy Kmapinoskiej. Młode drzewa w takich warunkach cechują się wąskimi, równymi słojami oraz drobnymi, szybko zanikającymi sękami.
 
Id=10533


1.Drobne gałązki sosny z samosiewu
 
Na powierzchniach odnawianych naturalnie mogą przetrwać rzadkie gatunki domieszkowe (L.B.)
 
Suchodrzew zachowany wśród podrostów dębowych. Przykład z nadl. Gostynin.
 
Id=10536


1.Krzewy suchodrzewu
 
Rozdział:
Czynniki ograniczające stosowanie odnowienia naturalnego
 
Z odnowienia naturalnego należy wyłączyć drzewostany obcego pochodzenia (J.Z.)
 
Ponadstuletni drzewostan na siedlisku Bśw, o bardzo niskiej jakości, stanowiący przed laty część dużego majątku prywatnego na Mazowszu, wyhodowany z nasion zakupionych w zachodnich Niemczech.
 
Id=10535
 
Rachityczny pokrój nalotów sosnowych - skutek kilku lat trwania w zbytnim przegęszczeniu i ocienieniu (W.G.)
 
Id=10761
 
Nadmierne zadarnienie uniemożliwia wykorzystanie odnowienia naturalnego w drzewostanach sosnowych (P.Z.)
 
Silnie rozwinięta pokrywa trawiasta ze śmiałkiem pogiętym i trzcinnikiem leśnym w prześwietlonym fragmencie drzewostanu na siedlisku Bśw.
 
Id=10766
 
W okresie wschodów krytyczne dla przeżycia siewek sosny jest dostateczne zaopatrzenie w wodę (J.Z.)
 
Odnowienia mają największe szanse rozwoju, jeśli w maju i czerwcu występują częste, choć nawet słabe opady deszczu.
 
Id=10763


1.Wilgotna wierzchnia warstwa gleby