Modyfikacje rębni
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
Modyfikacje rębni opisane w innych częściach poradnika     Przykłady modyfikacji przedstawione na ilustracjach    
 
 
 
Prof. Bernadzki w swojej książce poświęconej cięciom odnowieniowym przedstawił szczegółowe zasady odnawiania specyficznych kategorii drzewostanów - dość często spotykanych, ale nie wyszczególnionych wprost w Zasadach Hodowli Lasu.

Na stronach tej części poradnika omówiono szerzej wykorzystanie różnych rębni stopniowych do odnowienia:


Ponadto przedstawiono propozycje nowego podejścia do zrębów na ubogich siedliskachzasady pozostawiania przestojów na drugą kolej rębu w ramach rębni Ib, a także wskazano na rolę eksperymentów hodowlano-organizacyjnych w działalności leśnych kompleksów promocyjnych.

 
««
Modyfikacje rębni opisane w innych częściach poradnika
 
 
««
Przykłady modyfikacji przedstawione na ilustracjach
 
Modyfikacja rębni IIIa z pozostawieniem osłony górnej nad podsadzeniami w otoczeniu gniazd
 
Poniżej zestawiono listę odnośników do dużych ilustracji dotyczących realizacji rębni w warunkach nietypowych. Zmniejszone wersje tych ilustracji, wraz z odpowiednimi odsyłaczami, osadzono w tekście różnych stronach poradnika, zwykle dotyczących charakterystyki określonych form rębni. Większość ilustracji opatrzona jest dodatkowymi komentarzami wyjaśniającymi szczegóły techniczne.

UWAGA: aby po obejrzeniu ilustracji powrócić do niniejszej strony, należy użyć klawisza WSTECZ (BACK) przeglądarki. Użycie umieszczonego pod ilustracją klawisza ZAKOŃCZ PODGLĄD (lub wciśnięcie myszki w polu samego obrazu) spowoduje przejście do strony poradnika, z której ilustracja jest standardowo wywoływana.

««