Eksperymenty hodowlane w leśnych kompleksach promocyjnych
 
Autor strony: S. Tarasiuk
 
Warunki realizacji eksperymentów w LKP    
 
 
 
W każdym z 19 funkcjonujących obecnie leśnych kompleksów promocyjnych prowadzone są specyficzne działania w zakresie gospodarki leśnej (hodowli lasu) o charakterze eksperymentu, wykraczające poza standardy określone w planach urządzania lasu i programach gospodarczo-ochronnych LKP.

Eksperymenty te dotyczą m.in. wykorzystania procesów naturalnej sukcesji podczas zalesień oraz poznawania i wykorzystania w praktyce właściwości rozwoju drzewostanów pochodzących z naturalnego odnowienia.

 
««
Warunki realizacji eksperymentów w LKP
 
Kierunki gospodarki leśnej w leśnym komplesie promocyjnym wyznacza Program gospodarczo-ochronny. Jest on częścią składową planu urządzania lasu. Zadania zapisane w planie gospodarczo-ochronnym nie muszą być zgodne z zapisami Instrukcji ochrony lasu, Zasad hodowli lasu czy Instrukcji urządzania lasu. Powinny natomiast w pełni umożliwiać realizację zadań specyficznych dla danego LKP.

Dla właściwego realizowania zadań wynikających z promowania gospodarki leśnej niezbędne jest wydanie stałego upoważnienia do eksperymentów nadleśniczemu, który ma w zasięgu zarządzanego nadleśnictwa lasy i grunty zaliczone do leśnego kompleksu promocyjnego.

Ponadto, niezbędne jest prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji lasów państwowych i wykonawców prac leśnych, w zakresie wdrażania nowych technik i technologii oraz wyników własnych eksperymentów i doświadczeń zatwierdzonych do wdrożenia.

««