Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
Odnowienie jodły     Poszerzanie gniazd     Odnowienie buka i świerka     Cięcia uprzątające w drzewostanie    
 
 
 
W swoim opracowaniu dotyczącym cięć odnowieniowych prof. E. Bernadzki opisuje odnowienie drzewostanów z udziałem jodły, buka i świerka jako jeden z typowych przykładów zastosowania rębni IVd.

Wymienione gatunki odnawia się po kolei, począwszy od jodły, głównie przy wykorzystaniu ich samosiewów - pojawiających się spontanicznie lub stymulowanych cięciami obsiewnymi. W rębni tej należy zachować dużą elastyczność postępowania, dostosowując się do aktualnego zasięgu samosiewów oraz lokalnych zmian składu gatunkowego drzewostanu oraz mikrosiedlisk.

Słabe cięcia przygotowawcze potrzebne są tylko w przypadku większego udziału gatunków lekkonasiennych lub występowania licznych drzew osłabionych i opanowanych. W przypadku większego udziału świerka w drzewostanie można wykonać je w dwóch nawrotach, dodatkowo osłabiając ich intensywność.

 
Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem
 
««
Odnowienie jodły
 
Ośrodki odnowieniowe zakłada się początkowo głównie dla jodły, w roku jej dobrego urodzaju, we wzajemnej odległości ok. 50 m. Cięcia obsiewne w każdym ośrodku powinny przerzedzić pułap koron na powierzchni 4-5-arów. W przypadku występowania wartościowych odnowień samosiewnych, tworzymy nad nimi małe luki, lub - w przypadku większej powierzchni odnowień w drzewostanie - nawet gniazda do 10 arów w osłoną górną gatunków lekkonasiennych lub pojedynczych jodeł.

Nowe ośrodki odnowieniowe zakłada się równolegle z poszerzaniem istniejących - między nimi lub w dalszej odległości od granicy transportu. Całkowite odsłonięcie odnowień powinno następować najpóźniej w momencie osiągnięcia przez nie wysokości 1 m.

Cięcia w drzewostanie wykonuje się w nawrocie 4-5-letnim.

 
««
Poszerzanie gniazd
 
Poszerzanie gniazd jodłowych odbywa się na pasie obrzeżnym o szerokości 10-15 m. Pas może być nawet szerszy, jeśli naloty jodły pojawiły się na nim już wcześniej. W pierwszej kolejności usuwa się znad samosiewów silnie ugałęzione buki i świerki, starając się oszczędzać pojedyncze osobniki gatunków światłożądnych.

Ponieważ większy dostęp światła sprzyja odnowieniu buka, w pierwszej połowie okresu odnowienia nie należy doprowadzać do silniejszego rozluźnienia pułapu koron.

 
««
Odnowienie buka i świerka
 
Aktywne inicjowanie odnowienia buka cięciami częściowymi w grupach drzew nasiennych bywa potrzebne jedynie przy niewielkim udziale tego gatunku.

W rzadkich przypadkach, gdy w którymś gnieździe odnowienie jodły i buka nie pojawi się lub obumrze, a powierzchnia ulegnie zachwaszczeniu, gatunki te powinny być bezzwłocznie odnowione sztucznie. Tempo ewentualnego sztucznego poszerzania takich gniazd powinno być dostosowane do wzrostu wcześniej posadzonych drzew, aby zachować odpowiednie zróżnicowanie wysości odnowień.

Świerk odnawia się zwykle na obrzeżu gniazd w momencie ich poszerzania. Przy jego niedostatecznym udziale w starym drzewostanie, można w tych miejscach odnawić go sztucznie.

 
««
Cięcia uprzątające w drzewostanie
 
Moment uprzątania firanek pozostałych między wyrośniętymi kępami odnowienia jest okazją do wprowadzenia domieszek gatunków światłożądnych (modrzew, jesion, jawor, daglezja).

Fragmenty drzewostanu, w których odnowienie naturalne nie pojawiło się, można uprzątnąć zrębem zupełnym i odnowić sztucznie - głównie modrzewiem.

««