1/5.   Widok drzewostanu Bk-Jd-Św odnawianego rębnią IVd

Autor obrazu: B. Brzeziecki