2/5.   Cięcie brzegowe poszerzające płat świerka

Autor obrazu: B. Brzeziecki