Modyfikacja rębni IIIa z pozostawieniem osłony górnej nad podsadzeniami w otoczeniu gniazd

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Udział buka na założonych 20 lat temu, wyraźnie przetrzymanych gniazdach okazał się zbyt mały na siedlisku LMśw. Na zrębie założonym 4 lata temu posadzono m. in. buka, pozostawiając mu czasową osłonę górną. Do złagodzenia niekorzystnych zjawisk konkurencyjnych na brzegach gniazd można było użyć gatunki kontaktowe (np. jawor lub lipę).