Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowych
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
Zakładanie gniazd     Poszerzanie i łączenie gniazd    
 
 
 
Rębnię stopniową gniazdową udoskonaloną można wykorzystać do przebudowy drzewostanów sosnowych, rosnących na żyznych siedliskach, na których gatunkami głównymi powinny być jodła i buk (w południowej części kraju) lub dąb.

Istotne jest właściwe uodpornienie drzewostanu sosnowego na działanie wiatru w dłuższym okresie utrzymywania się rozluźnionego zwarcia, typowym dla rębni IVd. Dokonuje się tego poprzez wykonanie cięć przygotowawczych.

 
 
Zwężone pasy drzewostanu między poszerzonymi gniazdami
 
««
Zakładanie gniazd
 
W przypadku odnawiania jodły, należy zapewnić jej co najmniej 10-letnie wyprzedzenie względem pozostałych gatunków docelowych. Podsadzenia jodły wykonuje się na 4-5-arowych gniazdach z rozrzedzoną osłoną górną, rozmieszczonych przy granicach transportu. Na tym etapie powinna już być wyznaczona sieć szlaków zrywkowych, między którymi lokuje się gniazda.

Większy udział jodły osiąga się poprzez zmniejszenie odstępów gniazd do jednej wysokości drzewostanu. Po 3-5 latach wykonuje się pierwsze cięcie odsłaniające i równocześnie zakłada się następną serię gniazd.

Zakładanie gniazd dębowych w drzewostanach sosnowych przebiega w sposób opisany dla drzewostanów dębowych. Ewentualne zwiększenie udziału dębu osiąga się poprzez dodatkowe założenie rozproszonych gniazd w większej odległości od frontu cięć.

 
 
Wykorzystanie odnowienia naturalnego sosny na żyznym siedlisku
 
««
Poszerzanie i łączenie gniazd
 
Poszerzanie gniazd jodłowych odbywa się równolegle z drugim cięciem odsłaniającym na gnieździe. Na pasie poszerzenia zaleca się drobnokępowe wprowadzanie buka. Świerk i inne gatunki są dosadzane na etapie łączenia gniazd.

Poszerzenie gniazd dębowych wykonuje się po osiągnięciu przez podrosty wysokości 1.0-1.5 m. Równolegle ze zdjęciem znad gniazda luźnej osłony górnej, silnie przerzedza się otaczający drzewostan na pasie szerokości ok. 10 m i podsadza dąb. Podczas drugiego poszerzania i łączenia gniazd, uzupełnia się pozostałe przewidziane w składzie gatunki, dostosowując zwarcie pozostawionego okapu do ich wymagań ekologicznych.

 
 
Poszerzone gniazdo dębowe na siedlisku LMśw
 
Okres odnowienia całego drzewostanu powinien wynosić co najmniej 30 lat przy tworzeniu drzewostanów bukowo-jodłowych, a 25-30 lat - w przypadku drzewostanów z panującym dębem.
««