Zwężone pasy drzewostanu między poszerzonymi gniazdami

Autor obrazu: J. Zajączkowski

W celu obniżenia ryzyka wystąpienia szkód od wiatru drzewostan musi być odpowiednio przygotowany przed założeniem pierwszych gniazd. Ostatnie pozostające po rozszerzeniu firanki drzewostanu będą wykorzystane do zrywki drewna.