Wykorzystanie odnowienia naturalnego sosny na żyznym siedlisku

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Rezultat przebudowy drzewostanu dębowo-sosnowego rębnią gniazdową o wydłużonym okresie odnowienia. Odnowienie sosnowe pojawiło się spontanicznie na południowym skraju pozostawionej grupy dębów. Ponieważ ma formę zwartej grupy - warto je wykorzystać, co będzie jednak wymagało intensywnej pielęgnacji.