Gęste naloty zachowują naturalną pulę genową i stwarzają duże możliwości selekcji

Autor obrazu: L. Bolibok

Naloty sosny na glebie przygotowanej pod obsiew boczny. Zagęszczenie drzewek lokalnie może nawet 50 razy przekraczać wartość wynikającą z przewidzianej więźby sadzenia. Stałym składnikiem naturalnego obsiewu na zrębie jest także brzoza, którą należy zwalczać już w wieku kilku lat.