Usuwanie drzew w cięciach rębnych wywiera wpływ na różne elementy środowiska leśnego

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Buki uszkodzone podczas cięć odsłaniających.