Wpływ rębni na środowisko leśne
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
 
 
W tej części poradnika przedstawiono efekty fizycznego oddziaływania prac zrębowych i zrywkowych na glebę i pozostające drzewa, a także na różne elementy środowiska przyrodniczego - leśne zespoły owadów, ptaków i ssaków oraz rzadkie składniki szaty roślinnej.
 
 
Usuwanie drzew w cięciach rębnych wywiera wpływ na różne elementy środowiska leśnego
 
Wybierz jeden z poniższych klawiszy, aby otworzyć odpowiednią stronę tematyczną.
««