Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Wpływ rębni na środowisko leśne
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Usuwanie drzew w cięciach rębnych wywiera wpływ na różne elementy środowiska leśnego (J.Z.)
 
Buki uszkodzone podczas cięć odsłaniających.
 
Id=10678


1.Uszkodzenia spowodowane podczas obalania pni
 
Strona: Uszkodzenia drzew i gleby
 
Rozdział:
Rodzaje uszkodzeń powstających podczas prac odnowieniowych
 
Uszkodzenia kory drzew powstałe podczas prac zrębowych (J.Z.)
 
Na pierwszym planie drzewo uszkodzone podczas załadunku dłużyc. Dalej drzewo uschnięte w następstwie nagłego wystawienia korony na bezpośrednią operację słoneczną oraz uszkodzeń kory przy wywozie drewna.
 
Id=10856
 
Rozdział:
Uszkodzenia gleby podczas zrywki
 
Zrywka nasiębierna pozwala ograniczyć szkody w odnowieniach naturalnych (B.P.)
 
Id=10701
 
Strona: Rębnie a siedliska drobnych ssaków
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Próchniowiska i obszerne dziuple stanowią doskonałe miejsca schronienia dla małych ssaków (M.S.)
 
Pnie o dużej objętości martwego drewna cechują się najbardziej stabilnymi warunkami cieplnymi i wilgotnościowymi, które są niezbędne wielu gatunkom o małych zdolnościach adaptacyjnych.
 
Id=10735
 
Rozdział:
Wpływ rębni złożonych na drobne ssaki leśne
 
Wiewiórka preferuje lasy w wieku powyżej 70 lat i wykazuje dużą plastyczność środowiskową (M.S.)
 
Id=10736
 
Strona: Rębnie a siedliska owadów
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Pozostawienie drzew z próchnowiskami i dziuplami ma duże znaczenie dla przetrwania reliktowych - puszczańskich gatunków owadów (M.S.)
 
Id=10734
 
Rozdział:
Znaczenie otwartych luk i gniazd dla owadów leśnych
 
Miejsca prześwietlone w wyniku cięć rębnych mają istotne znaczenie dla owadów odżywiających się pyłkiem i nektarem (M.S.)
 
Trzmiel.
 
Id=10733
 
Strona: Rębnie a siedliska rzadkich roślin
 
Rozdział:
Czym większa różnorodność środowisk tym więcej rzadkich gatunków roślin
 
Enklawy łąk i okrajki wzbogacają biologicznie i krajobrazowo całe kompleksy leśne (J.Z.)
 
Łąka kośna (dawny deputat) wcinająca się wzdłuż strumienia w obrzeże większego kompleksu leśnego. Takie rozwiązania dają ponadto bardzo korzystny efekt krajobrazowy, wskazany na terenach odwiedzanych przez turystów. Podobne, ważne funkcje biocentyczne mogą być też spełniane przez poletka łowieckie z odpowiednio rozwiniętymi brzegami.
 
Id=10675
 
Rozdział:
Zagrożenia dla istniejących stanowisk
 
Pozostawienie przez frez fragmentów nienaruszonej ściółki ułatwia przetrwanie rzadkich roślin i fauny naglebowej (J.Z.)
 
Id=10671


1.Sosna posadzona na pasach po frezie
 
Sasanka - przykład rzadkiego gatunku leśnego wymagającego dużo światła (N.G.)
 
Sasanka otwarta (Pulsatilla patens) jest objęta ochroną gatunkową. Występuje jedynie w widnych borach sosnowych.
 
Id=10666
 
Pięciornik biały (Potentilla alba) występuje w runie dojrzałego zespołu świetlistej dąbrowy (M.O.)
 
Id=10667
 
Rozdział:
Szansa na przetrwanie dla rzadkich roślin leśnych
 
Szczególne bogactwo biologiczne siedlisk podmokłych zasługuje na ochronę (J.Z.)
 
Jeżeli fragmenty drzewostanów położone przy strumieniach lub w obniżeniach są niewielkie i nietypowe w danej okolicy, powinny być wyłączane ze zrębów i - w starszym wieku - odnawiane cięciami jednostkowymi. Na zdjęciu niewielkie obniżenie terenu z roślinnością boru bagiennego.
 
Id=10676
 
Wyłączone z użytkowania fragmenty starodrzewu stają się ostoją rzadkich gatunków roślin i zwierząt (J.Z.)
 
Starodrzew świerkowo-sosnowy w wieku ok. 200 lat.
 
Id=10672
 
Strona: Wpływ rębni na środowisko ptaków
 
Rozdział:
Wpływ rębni zupełnych na zespoły ptaków leśnych
 
Lelek zasiedla uprawy i młodniki po zrębach zupełnych (G.Z.)
 
Id=10757
 
Rozdział:
Wpływ rębni gniazdowej na zespoły ptaków leśnych
 
Gniazdo orła bielika w drzewostanie odnawianym rębnią gniazdową (G.Z.)
 
Id=10753
 
Rozdział:
Rębnie a strefy ochronne ptaków
 
Obecność rzadkich, chronionych gatunków dużych ptaków wymaga ograniczenia czasu i miejsca wykonywania czynności gospodarzych w drzewostanie (G.Z.)
 
Gniazdo bociana czarnego w wydzielonej strefie ochronnej.
 
Id=10754
 
Rozdział:
Kształtowanie struktury lasu w ostojach cietrzewia
 
Tokowisko cietrzewia na zagospodarowanym terenie byłego poligonu (J.Z.)
 
Cietrzew najlepiej czuje się na ekotonie pomiędzy użytkowanymi, wilgotnymi łąkami a lasem - litymi brzezinami lub innymi świetlistymi drzewostanami z udziałem brzozy. Ekoton powinien być nieostry i szeroki, a dużym udziałem ziołorośli, zakrzaczeń (np. wierzbowych) i kęp podrostów (np. świerka).
 
Id=10700