Enklawy łąk i okrajki wzbogacają biologicznie i krajobrazowo całe kompleksy leśne

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Łąka kośna (dawny deputat) wcinająca się wzdłuż strumienia w obrzeże większego kompleksu leśnego. Takie rozwiązania dają ponadto bardzo korzystny efekt krajobrazowy, wskazany na terenach odwiedzanych przez turystów. Podobne, ważne funkcje biocentyczne mogą być też spełniane przez poletka łowieckie z odpowiednio rozwiniętymi brzegami.