Tokowisko cietrzewia na zagospodarowanym terenie byłego poligonu

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Cietrzew najlepiej czuje się na ekotonie pomiędzy użytkowanymi, wilgotnymi łąkami a lasem - litymi brzezinami lub innymi świetlistymi drzewostanami z udziałem brzozy. Ekoton powinien być nieostry i szeroki, a dużym udziałem ziołorośli, zakrzaczeń (np. wierzbowych) i kęp podrostów (np. świerka).