Lelek zasiedla uprawy i młodniki po zrębach zupełnych

Autor obrazu: G. Zawadzki