Obecność rzadkich, chronionych gatunków dużych ptaków wymaga ograniczenia czasu i miejsca wykonywania czynności gospodarzych w drzewostanie

Autor obrazu: G. Zawadzki

Gniazdo bociana czarnego w wydzielonej strefie ochronnej.