Pięciornik biały (Potentilla alba) występuje w runie dojrzałego zespołu świetlistej dąbrowy

Autor obrazu: M. Orzechowski