Uszkodzenia kory drzew powstałe podczas prac zrębowych

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Na pierwszym planie drzewo uszkodzone podczas załadunku dłużyc. Dalej drzewo uschnięte w następstwie nagłego wystawienia korony na bezpośrednią operację słoneczną oraz uszkodzeń kory przy wywozie drewna.