Wyłączone z użytkowania fragmenty starodrzewu stają się ostoją rzadkich gatunków roślin i zwierząt

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Starodrzew świerkowo-sosnowy w wieku ok. 200 lat.