Szczególne bogactwo biologiczne siedlisk podmokłych zasługuje na ochronę

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Jeżeli fragmenty drzewostanów położone przy strumieniach lub w obniżeniach są niewielkie i nietypowe w danej okolicy, powinny być wyłączane ze zrębów i - w starszym wieku - odnawiane cięciami jednostkowymi. Na zdjęciu niewielkie obniżenie terenu z roślinnością boru bagiennego.