Miejsca prześwietlone w wyniku cięć rębnych mają istotne znaczenie dla owadów odżywiających się pyłkiem i nektarem

Autor obrazu: M. Sławski

Trzmiel.