Na powierzchniach odnawianych naturalnie mogą przetrwać rzadkie gatunki domieszkowe

Autor obrazu: L. Bolibok

Suchodrzew zachowany wśród podrostów dębowych. Przykład z nadl. Gostynin.