Z odnowienia naturalnego należy wyłączyć drzewostany obcego pochodzenia

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Ponadstuletni drzewostan na siedlisku Bśw, o bardzo niskiej jakości, stanowiący przed laty część dużego majątku prywatnego na Mazowszu, wyhodowany z nasion zakupionych w zachodnich Niemczech.