Pozostawienie drzew brzeżnych na zakrętach dróg wywozowych chroni wcześniej założone uprawy

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Problemy ze ścinaniem zakrętów mogą pojawiać się zimą, przy wywozie drewna po mocno zaśnieżonych szlakach i drogach leśnych